Saldeo Smart

Złoty Autoryzowany Partner

Złoty Partner Kompetencyjny

Zaufali nam

Referencje Systemy SYMFONIA i FORTE

Zaufanie jakim nas obdarzyli jest dla nas nie tylko zaszczytem ale przede wszystkim uznaniem naszej fachowości.

2011/09/07
AWM Polska Sp. z o.o.

Przesyłamy pisemne rekomendacie, referencje, dla Firmy CI-Computer Instal Sp. z o.o. w Wałbrzychu, za przeprowadzane wdrożenia oprogramowania Sage.

2011/09/26
Money.pl

Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie w naszej firmie - Symfonia Premium i Forte, odbyło się w sposób szybki i bezproblemowy.

2011/09/27
PROCHEM S.A.

Firma CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. z Wałbrzycha realizowała, jako podwykonawca firmy PROHEM S.A,, budowe nowego obiektu Dolnośląskiego Parku Technologicznego. Buduynek T-Parku to nowoczesny biurowiec o łącznej powierzchni około 7000m2, zlokalizowany w Szczawnie Zdroju.

2013/01/08
Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o.

Wdrożenie Systemu wspierającego zarządzanie w firmie - Symfonia Forte odbyło się w sposób szybki, bezproblemowy dzięki firmie CI-Computer Instal Sp. z o.o.

2011/09/22
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp. z o.o.

Przesyłamy pisemne rekomendacje dla Firmy CI-COMPUTER Instal Wałbrzych, za przeprowadzone wdrożenie oprogramowania Sage Symfonia.

2011/09/22
PRO-FIN rachunkowość - finanse

Firma "PRO FIN" RACHUNKOWOŚĆ - FINANSE B.T ŚĄTEK SPÓŁKA JAWNA potwierdza owocną współpracę z firmą CI-COMPUTER INSTAL SP. Z O.O.

2011/09/22
JSW Budownictwo Specjalistyczne Sebastian Woźny

Wdrożenie Systemu wspierającego zarządzanie w naszej firmie - Symfonia Premium odbyło się w sposób szybki i bezproblemowy dzięki firmie CI-COMPUTER INSTAL sp. z o.o.

2011/09/22
EHL Bzazaltex Sp. z o.o.

System zarządzania Symfonia Forte został wdrożony szybko i kompleksowo, co sprawiło, że w pełni spełnia nasze specyficzne wymagania co do systemu klasy ERP.

2011/09/22
CZARNA GÓRA S.A.

Od 2000 roku firma CI-COMPUTER jest godnym zaufania partnerem w zakresie usług komputerowych.

2011/09/22

Firmy.net

Techtutor.pl

JPK - Elektroniczne kontrole podatkowe

Aktualności

17 Maj 2016 JPK - Elektroniczne kontrole podatkowe

JPK - Elektroniczne kontrole podatkowe już od lipca

 

Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych dla potrzeb kontroli podatkowych w postaci elektronicznej. Na potrzeby kontroli podatkowych przedsiębiorcy po 1 lipca będą zobowiązani do przekazywania danych w łatwej do odczytania formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Warto już dzisiaj sprawdzić czy używane w firmie oprogramowanie będzie spełniało wymagane przez prawo standardy. 

Nowelizacja Ordynacji przewiduje wymóg stosowania przez przedsiębiorców oprogramowania dostosowanego do obsługi JPK. Brak możliwości wygenerowania danych w formie JPK będzie się wiązał z odpowiedzialnością karno-skarbową. W początkowym okresie (po 1 lipca) wymóg ten obejmie duże jednostki; małe i średnie firmy mogą w początkowym okresie odmówić przekazania danych w tej formie. Docelowo regulacja ta obejmie wszystkich przedsiębiorców.

Ostateczna wersja jednolitego pliku kontrolnego ma zostać przedstawiona przez resort finansów 1 marca. Obecnie wiadomo, że sam JPK składa się z siedmiu oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML.

Wdrożenie JPK umożliwi urzędom skarbowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa oraz – co niezwykle istotne – pozwoli na wykorzystanie tych danych do zaawansowanych kontroli krzyżowych. Wszystko wskazuje też na to, że kontroli podlegać będą nie tylko faktury, jako takie, ale nawet poszczególne ich pozycje. Jednym słowem – wszystko.

Analiza danych z ksiąg podatkowych za pomocą technik elektronicznych była możliwa na podstawie już obowiązujących przepisów. Często jednakże podatnicy przekazywali kontrolerom dane w formie pliku PDF, który nie jest przystosowany do szybkiej, elektronicznej analizy. Paradoksalnie, taka forma „elektronicznej kontroli” wydłużała wręcz czas analizowania danych, a tym samym kontrola podatkowa trwała dłużej, niż w przypadku przekazywania informacji w formie papierowej.

Analizowanie danych z ksiąg podatkowych, wygenerowanych przy pomocy jednolitego pliku kontrolnego ma znacznie przyspieszyć i usprawnić kontrole podatkowe. Łatwość procedur i dostępność do danych spowoduje, że kontrole podatkowe będą mogły być przeprowadzane nie tylko szybciej, ale i częściej. Nie kryją tego przedstawiciele ministerstwa finansów – podniesienie skuteczności ściągalności podatków jest silnym priorytetem resortu, który w 2017 r. chce tą drogą zapewnić budżetowi dodatkowe 17 mld zł wpływów.

Wprowadzenie procedury elektronicznych kontroli podatkowych nie pozostanie bez wpływu na finanse przedsiębiorstw. Podatnicy muszą także poczynić pewne przygotowania zarówno w obszarze organizacyjnym, kadrowym, jak i technologicznym.  

 

Podpowiadamy, jak krok po kroku dokonać implementacji JPK:

1. Przegląd posiadanych systemów IT

W pierwszym etapie należy dokonać audytu posiadanych zasobów IT oraz ocenić, czy używane w firmie oprogramowanie zawiera niezbędne dane by móc w przyszłości wygenerować JPK.

Uwaga! Użytkownicy systemów mieszanych, gdy poszczególne części komponentów pochodzą od różnych dostawców, powinni zwrócić uwagę czy po 1 lipca, poszczególne moduły będą w stanie przesyłać między sobą niezbędne informacje. Użytkownicy jednorodnych systemów (np. Sage Symfonia ERP) powinni pamiętać, że sprawdzenie systemu leży po stronie producenta.

 

2. Powiązanie poszczególnych struktur JPK z odpowiednimi elementami systemów IT

W drugim etapie należy przypisać poszczególne struktury raportowe JPK, do właściwych elementów w systemie zarządzania firmą. Podobnie jak w pierwszym etapie, także w tym przypadku ułatwione zadanie mają użytkownicy jednorodnych systemów, dla których te czynności wykona dostawca oprogramowania.

 

3. Aktualizacja systemów

W tym etapie należy dokonać aktualizacji oprogramowania do nowych wersji, które umożliwiają generowanie struktur raportowych JPK. Po 1 marca będą znane ostateczne wersje struktur raportowych. Po tej dacie producenci systemów IT będą mogli w pełni rozpocząć prace programistyczne na nowymi wersjami.  

Proces aktualizacji systemu, w zależności od skomplikowania systemu, może zająć od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy. By mieć pewność, że aktualizacja programu przebiegnie sprawnie, warto zacząć o niej myśleć już teraz.

 

4. Zapewnienie spójności danych w poszczególnych modułach

Dane raportowe w ramach struktur JPK muszą być spójne, zarówno w ramach poszczególnej struktury raportowej, jak też spójne w ramach wszystkich struktur, niezależnie od tego, z jakiego modułu pochodzą. Dane muszą być spójne z danymi przekazywanymi standardowo do urzędów skarbowych (np. z deklaracjami podatkowymi).

 

Źródło: Sage

www.sage.com.pl/e-kontrole

Powrót archiwum wiadomości

Biuletyn informacyjny