Wymagania sprzętowe

Integralną częścią modułów Systemu Forte jest serwer Microsoft SQL Server. Zalecamy rozdzielenie funkcji serwera i stacji roboczej dla modułów Forte, dlatego wymagania systemowe dla tej linii zostały podzielone na wymagania dotyczące stacji klienckich oraz wymagania dotyczące serwera.

Wymagania dla stacji klienckich:

Programy klienckie pracują w środowiskach WindowsT XP, Vista oraz Windows 7.

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Moduły Systemu Forte są testowane i wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack).

Ze wzglądu na integrację Forte z mechanizmami domeny Windows moduły Forte są wspierane wyłącznie na systemach Windows w wersjach przeznaczonych dla firm:

 • Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enerprise

Minimalne wymagania sprzętowe dla aplikacji klienckich:

 • Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego oraz technologii
  .NET Framework w wersji 2.0
 • Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD Athlon/Sempron lub inny kompatybilny
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • Minimum 512 MB pamięci RAM, dla Windows Vista i Windows 7 minimum 1 GB
 • Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)
 • Minimum karta XGA (1024x768)

Minimalne wymagania sprzętowe dla aplikacji klienckich zostały podane przy założeniu, że na stacji roboczej pracuje tylko jedna aplikacja Forte. Jeśli zasoby stacji roboczej są dzielone pomiędzy wiele aplikacji Forte lub inne oprogramowanie, wymagania dla tej stacji roboczej są sumą jednostkowych wymagań minimalnych dla pracujących aplikacji.

Dodatkowe oprogramowanie:

 • Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego
 • Instalacja Adobe® Acrobat® Reader jest wymagana do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF
 • Programy współpracują z oprogramowaniem Microsoft Office XP, 2003, 2007
 • Aplikacje korzystające z komponentów Forte.Common, w konfiguracjach opisanych w dokumentacji wdrożeniowej systemu, wymagają konfiguracji usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) na stacji klienckiej. Konfiguracji tej dokonuje program instalacyjny, ale dla stacji chronionych oprogramowaniem "Firewall" konieczne jest zezwolenie na komunikacje procesu MSDTC z serwerem (dla Windows Firewall konfiguracja jest automatyczna).

Wymagania dla serwera:

Dla serwera zalecamy serwerowe wersje systemów operacyjnych WindowsT Server 2003/2008 lub WindowsT Small Business Server 2003/2008.

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Moduły Forte są testowane i wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek (Service Pack). Moduły webowe Forte są wspierane wyłącznie na serwerowych wersjach systemów Windows.

Forte jest testowany i wspierany na pełnych wersjach serwera Microsoft® SQL ServerT:

 • SQL ServerT 2008
 • SQL ServerT 2008 Enterprise Edition
 • SQL ServerT 2008 Standard Edition
 • SQL ServerT 2008 Workgroup Edition
 • SQL ServerT 2005
 • SQL ServerT 2005 Enterprise Edition
 • SQL ServerT 2005 Standard Edition
 • SQL ServerT 2005 Workgroup Edition


Niektóre moduły Forte mogą wymagać funkcjonalności dostępnych od wersji SQL ServerT Standard Edition, dlatego zalecamy stosowanie minimum tej wersji.

Dla poprawnego działania MS SQL Server zalecamy instalację ostatniego dostępnego zestawu poprawek do serwera w formie skumulowanych pakietów Service Packs.

Aplikacje korzystające z komponentów Forte.Common, w konfiguracjach opisanych w dokumentacji wdrożeniowej systemu, wymagają konfiguracji usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) również na serwerze. Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w dokumentacji wdrożeniowej systemu.

Dla stacji chronionych oprogramowaniem "Firewall" konieczna jest konfiguracja zapory w taki sposób aby umożliwiała ona:

 • Dostęp ze stacji klienckich do serwera Microsoft® SQL ServerT
 • Dostęp ze stacji klienckich do usługi MSDTC
 • Dla korzystających z serwera globalnej konfiguracji wymagany jest dostęp ze stacji klienckich do serwera konfiguracji (program instalacyjny globalnej konfiguracji automatycznie konfiguruje Windows Firewall).

Rekomendowane zalecenia sprzętowe dotyczące serwera powinny powstawać na etapie analizy przedwdrożeniowej
i zależą od:

 • Wielkości i ilości obsługiwanych baz danych
 • Ilości obsługiwanych użytkowników
 • Oczekiwań klienta co do niezawodności i wydajności system.

Biuletyn informacyjny