Wsparcie techniczne

CI-COMPUTER Instal S.A. posiada wieloletnią praktykę w świadczeniu usług serwisowych gwarantując Klientom najwyższą jakości obsługi wykwalifikowanego i doświadczonego serwisu. Współpraca partnerska z największymi producentami sprzętu i oprogramowania zapewnia wsparcie producentów przy doborze i rozwoju systemów oraz możliwość negocjacji w imieniu naszych Klientów specjalnych cen i rabatów.

Dla kogo przeznaczona jest ta oferta?

Przede wszystkim dla tego grona Klientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jest krytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. Dla których utrata danych lub uszkodzenie sprzętu komputerowego związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów w funkcjonowaniu firmy, a w konsekwencji strat finansowych i prestiżu firmy.

Umowy serwisowe

Nasza firma świadczy obsługę informatyczną w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego ( sprzęt, sieci, oprogramowanie użytkowe i systemowe), pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Umowa serwisowa jest każdorazowo indywidualnie negocjowana, określając zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, itd. Dzięki temu treść umowy serwisowej jest optymalnie dostosowana do wymagań Klienta.

Jakie korzyści otrzymuje Klient?

1) Polisa bezpieczeństwa funkcjonowania własnego biznesu.
2) Znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania systemu informatycznego.

  • opłata, jaką pobieramy jest znacznie niższa niż pensja etatowego administratora systemu informatycznego
  • nie jest obciążone pozostałymi świadczeniami na jego rzecz, jak składki ZUS, świadczenia socjalne, rozliczenia nadgodzin, szkolenia itd.
  • unika skutków nieobecności etatowego administratora w pracy np. z powodu choroby lub urlopu


3) Zamiast jednego pracownika, poprzez umowę serwisową zatrudnia Klient zgrany zespół doświadczonych w pracy specjalistów.
4) Nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem magazynu części zamiennych.
5) Posiada możliwość skoncentrowania się tylko na własnej działalności biznesowej.

Co gwarantujemy?

Zapewniamy szybkość działania - po zgłoszeniu usterki nasz pracownik może przyjechać do Klienta w krótkim czasie określonym umową.
Wsparcie techniczne i usługi serwisowe dokładnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klienta.
W ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Państwa firmą pracownik udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznych. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych, dotyczących samego użytkowania komputerów lub ich oprogramowania.

Biuletyn informacyjny