74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

ACC Małgorzata Owsianka

 

Wdrożenie modułu KPiR wraz z Pulpitem Klienta BR

O firmie

 

ACC Małgorzata Owsianka to prężnie działające biuro rachunkowe obsługujące zarówno klientów na księdze handlowej jak i klientów na KPiR.

 

Opis sytuacji biznesowej i technologicznej przed implementacją systemu:

 

W biurze funkcjonował program księgowy innego producenta, który nie spełniał wszystkich wymagań Klienta. Klient, świadomy możliwości współczesnych systemów księgowych zgłosił się do nas ze skonkretyzowanymi wymaganiami co do funkcjonal-ności z jakich chciałby korzystać na co dzień.

“Najważniejszym celem wdrożenia ENOVA365 w moim biurze rachunkowym była optymalizacja czasu przeznaczanego na kontakt z moimi Klientami. Udało się to dzięki wdrożeniu ENOVA365 wraz z Pulpitem Klienta BR oraz pocztą CRM!”

 

Małgorzata Owsianka,
Właścicielka ACC Małgorzata Owsianka

Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania – obszary i procesy objęte działaniem systemu:

 

KPiR wraz z Pulpitem Klienta BR:

Wdrożyliśmy moduł wraz ze skonfigurowaniem funkcjonalności Pulpitów Klienta BR oraz zintegrowaliśmy ENOVA365 z SALDEO Smart.

FAKTURY:

Dzięki wdrożeniu modułu Klient może cyklicznie fakturować swoich klien-tów i udostępniać na bieżąco FV w Pulpicie Klienta BR.

CRM:

Dzięki wdrożeniu modułu Klient uzyskał możliwość wysyłki FV oraz pozostałych dokumentów poprzez wbudowaną w ENOVA365 skrzynkę pocztową.

ŚRODKI TRWAŁE:

Wdrożyliśmy oraz przeszkoliliśmy Klienta z funkcjonalności modułu.

 

Korzyści z inwestycji – jakościowe i ilościowe:

 

Dzięki wdrożeniu ENOVA365 Klient uzyskał dostęp do nowoczesnego systemu z przyjaznym interfejsem, a co najważniejsze bardzo usprawnił komunikację ze swoimi Klientami poprzez wystawianie i przesyłanie FV oraz informacji rozliczeniowych/deklaracyjnych poprzez Pulpit Klienta BR. Dodatkowo całość wdrożenia została dopełniona poprzez integrację z SALDEO Smart oraz uruchomieniem poczty CRM umożliwiającej bieżący mailing z Klientami biura.

“Poprzez wdrożenie systemu ENOVA365 w moim biurze rachunkowym usprawniłam proces komunikacji z moimi Klientami. Teraz w szybki sposób uzyskują dostęp do bieżących i archiwalnych danych związanych z prowadzoną działalnością a ja mogę poświęcić zaoszczędzony czas na rozwój mojego biura”

 

Małgorzata Owsianka,
Właścicielka ACC Małgorzata Owsianka

CI-COMPUTER Instal sp. z o.o.

 

Forteczna 1D, 58-316 Wałbrzych

tel. 74 666 21 00

email: kontakt@cicomputer.pl

https://www.cicomputer.pl

Wdrożenie przeprowadzili

Krystian

tel. 501 127 806

Tomasz

tel. 510 921 640