74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

Program kadrowo-płacowy enova365

 

 

Pierwszy wybór nowoczesnych działów kadr i płac.

Stworzony do pracy w trybie rozproszonym, dostępny z każdego urządzenia. Poznaj jego możliwości.

 

R

Spójny z przepisami

Program kadrowy enova365 to prawdopodobnie najszybciej reagujące na zmiany w przepisach rozwiązanie dla działów kadr i płac. Dzięki temu nie musisz się martwić, czy nie przeoczyłeś jakichś ważnych zmian prawnych – oprogramowanie jest zawsze spójne z przepisami.

Dostępny z każdego urządzenia

System kadrowo-płacowy jest dostępny z każdego urządzenia: telefon / komputer – wersja desktopowa oraz przeglądarkowa. Możesz zatwierdzać nieobecności pracowników, rozliczać ich wynagrodzenia, czy kontrolować zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Otwarty na integrację

Program kadrowo-płacowy enova365 pozwala na eksport dokumentów bezpośrednio do programu Płatnik i SODiR off-line. Dodatkowo możesz go łatwo zintegrować z innymi systemami zewnętrznymi.

Sprawne raportowanie

System enova365 ułatwi Ci raportowanie w formie tradycyjnych wydruków, wysyłanie formularzy jako załączników do wiadomości e-mail czy też generowanie arkuszy Excel. Dotyczy to cenników, listy płac, obecności i wielu innych dokumentów.

Do czego można wykorzystywać program kadrowo płacowy?

Kartoteki pracowników

 

Oprogramowanie kadrowo-płacowe enova365 umożliwia łatwe tworzenie umów dla nowo zatrudnionych pracowników, dodatków do istniejących dokumentów, świadectw o zatrudnieniu oraz o zarobkach, a także szerokiej gamy innych dokumentów związanych z zarządzaniem personelem. Ciekawe jest również to, jakie inne funkcjonalności może zaoferować Twojemu przedsiębiorstwu ten system kadrowo-płacowy. Jakie dodatkowe korzyści może przynieść Twojej firmie wykorzystanie tego programu?

 

 

 • Oprogramowanie enova365 zapewnia łatwy dostęp do informacji kadrowych oraz zapis historii zatrudnienia, umożliwiając przeglądanie danych sięgających nawet kilku lat wstecz, wszystko to w jednym miejscu w ramach modułu kadrowo-płacowego.
 • System enova365 umożliwia także efektywne zarządzanie i rejestrowanie czasu pracy oraz nieobecności pracowników, zgromadzone w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
 • Oprogramowanie kadrowe enova365 oferuje również możliwość prostego importowania danych z automatycznych systemów rejestrujących czas pracy, znanych jako rejestratory czasu pracy (RCP).
 • Ponadto, program enova365 daje Ci opcję automatycznego wysyłania powiadomień przypominających o zbliżających się terminach badań lekarskich, konieczności odbycia szkoleń BHP oraz kończących się umowach o pracę.
 • Moduł Kadry, Płace i HR w systemie enova365 zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzaniu umowami o pracę oraz umożliwia rejestrację umów cywilnoprawnych, ułatwiając tym samym obsługę różnych form zatrudnienia.

Samoobsługa pracownicza

 

Wykorzystanie funkcjonalności pulpitów pracowniczych w programie enova365 pozwala na delegowanie części funkcji systemu bezpośrednio do Twoich pracowników. Dzięki temu mają oni możliwość samodzielnego składania wniosków elektronicznych szybko i wygodnie, z dowolnego miejsca. Dla Ciebie oznacza to znaczną oszczędność czasu oraz zwiększenie efektywności pracy, ponieważ pracownicy mogą zarządzać swoimi sprawami kadrowymi bez potrzeby bezpośredniego zaangażowania działu HR w każdy proces. To również promuje samodzielność i odpowiedzialność wśród zespołu oraz przyczynia się do poprawy satysfakcji pracowników, dzięki większej elastyczności i dostępności narzędzi pracy.

 

 • Automatyzacja rutynowych zadań pozwala na oszczędność czasu pracowników działu kadr, kierowników oraz samych pracowników. Dzięki wprowadzeniu systemów, takich jak enova365, które automatyzują procesy takie jak zarządzanie czasem pracy, rejestrowanie nieobecności czy składanie wniosków elektronicznych, znacznie redukuje się potrzeba ręcznego wprowadzania danych i zarządzania nimi. To przekłada się na szybsze przepływy pracy, zmniejszenie ryzyka błędów i zwiększenie efektywności operacyjnej na wszystkich poziomach organizacji.
 • System samodzielnie kalkuluje zastępstwa, opierając się na danych dotyczących wniosków urlopowych złożonych w firmie.
 • Korzystając z modułu Workflow, program kadrowy enova365 umożliwia automatyczne przekierowywanie dokumentów do odpowiednich osób, zgodnie ze strukturą  wewnętrzną firmy.

 

Rozliczanie płac

 

Oprogramowanie kadrowe enova365 oferuje efektywne procesy rozliczeniowe wynagrodzeń, które sprawdzają się zarówno w przypadku małych, jak i dużych przedsiębiorstw, nawet tych o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Jakie zalety wynikają z zastosowania tego systemu?

 

 • System wynagrodzeń oferowany przez oprogramowanie jest w pełni konfigurowalny, co umożliwia efektywne zarządzanie i obsługę różnorodnych systemów płacowych. Dzięki tej elastyczności, program bez trudu radzi sobie zarówno z wynagrodzeniami pracowników etatowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i tych, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych.
 • Oprogramowanie kadrowo-płacowe enova365 jest uniwersalnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach różnorodnych branż. Jego wszechstronność sprawia, że korzystają z niego zarówno prywatne firmy, jak i instytucje publiczne, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum organizacji.
 • Dla firm działających na arenie międzynarodowej, oprogramowanie kadrowo-płacowe enova365 oferuje niezbędne funkcje do obsługi rozliczeń wielowalutowych, zapewniając pełną funkcjonalność potrzebną do zarządzania finansami w różnych walutach.
 • System enova365 zapewnia wszechstronną obsługę rozliczeń płacowych i ewidencji wynagrodzeń. Daje także możliwość samodzielnego definiowania poszczególnych składników wynagrodzenia, co pozwala na dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

Rekrutacje i HR

 

Oprogramowanie enova365 jest wsparciem dla działu HR w wykonywaniu codziennych zadań. Umożliwia ono ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie rutynowych obowiązków, które teraz mogą być automatycznie realizowane przez system. Funkcje kadrowe i płacowe dostępne w enova365 oferują wiele udogodnień, które usprawniają pracę. Jakie korzyści przyniesie wykorzystanie możliwości enova365 w tym obszarze?

 

 • System kadrowo-płacowy znacznie ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi. Pomaga w organizacji czasu pracy pracowników, ocenie ich wydajności oraz w ustalaniu poziomu ich wynagrodzeń.
 • Za sprawą dużej możliwości konfiguracji, możesz dostosować system do unikalnych wymagań Twojej firmy. Dodatkowo, dzięki dostępowi do wybranych funkcji programu przez dowolne urządzenie z dostępem do internetu, zyskujesz elastyczność i mobilność w zarządzaniu.
 • System enova365 usprawnia proces rekrutacji, umożliwiając łatwą rejestrację kandydatów, analizę ich dokumentacji oraz zatrudnienie na wybranych warunkach.

e-Deklaracje i Płatnik

 

Oprogramowanie kadrowo-płacowe enova365 pozwala na efektywne i szybkie rozliczanie deklaracji PIT i ZUS, co znacznie oszczędza czas i wprowadza automatyzację do miesięcznych podsumowań pracy. Działa to poprzez integrację z systemami podatkowymi i ubezpieczeniowymi, co umożliwia bezpośrednie przesyłanie niezbędnych dokumentów i danych bez konieczności ręcznego wypełniania formularzy. Program automatycznie oblicza należne kwoty na podstawie wprowadzonych danych, co minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza cały proces rozliczeniowy.

 

 • Oprogramowanie enova365 oferuje funkcję tworzenia deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS, przy czym wzory tych dokumentów są regularnie aktualizowane. Dzięki temu masz pewność, że generowane przez Ciebie deklaracje są zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi.
 • Po przygotowaniu deklaracji ZUS w systemie enova365, masz możliwość bezpośredniego zaimportowania ich do programu Płatnik, co sprawia, że cały proces może zostać zakończony w ciągu kilku minut, znacząco upraszczając i przyspieszając procedurę.
 • System enova365 każdego miesiąca ułatwia tworzenie cząstkowych deklaracji PIT, a na zakończenie roku umożliwia szybkie generowanie e-deklaracji PIT zarówno dla Twojego przedsiębiorstwa, jak i dla pracowników, co zapewnia efektywność i oszczędność czasu w zakresie obowiązków podatkowych.
 • Moduł Kadry i Płace w enova365 ułatwia również realizację formalności związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, w tym przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń. Jest to szczególnie przydatne dla firm posiadających status Zakładu Pracy Chronionej (ZPCHR) oraz innych pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego. System kadrowy automatyzuje i upraszcza proces przygotowywania wymaganych dokumentów, co przyspiesza i ułatwia dopełnienie niezbędnych procedur.
 • System enova365 tworzy raporty wykorzystując wcześniej zgromadzone dane kadrowe i płacowe, które następnie mogą być użyte do przygotowania różnorodnych dokumentów, w tym deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 oraz innych. To pozwala na sprawną i zorganizowaną obsługę wymaganej dokumentacji.

Program kadrowy enova365 i jego korzyści dla Twojej firmy

Kadry Płace

Program kadrowy enova365 zagwarantuje Ci efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracownikach.

Pulpit Pracownika

Platforma zaprojektowana z myślą o pracownikach umożliwi im dostęp do najważniejszych danych kadrowych. Będą mogli między innymi sprawdzić aktualny stan urlopów czy też złożyć wniosek poprzez program. Kadry i płace w systemie enova365 to nie tylko duże ułatwienie dla pracodawców, ale również pracowników.

Pulpit Kierownika

enova365 umożliwia usprawnienie procesów zarządzania zasobami ludzkimi dzięki dostępowi do danych pracowników w aplikacji dla kierowników.

Business Intelligence

Masz dostęp do wybranych wskaźników biznesowych i raportów dostępnych w każdym miejscu systemu enova365! Moduł BI ułatwia pracę wszystkich działów w firmie.

Harmonogram zadań

Automatyzujesz działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika. Teraz zastąpi je program. Kadry i płace w enova365 umożliwią Ci skrócenie czasu poświęcanego na cykliczne czynności i wyeliminowanie błędów

Delegacje służbowe

Program kadrowy enova365 umożliwi Ci automatyzację ewidencjonowania wyjazdów, a także kontrolę i księgowanie kosztów delegacji służbowych bezpośrednio przez program. Kadry i płace enova365 to obszar usprawniający również rejestrowanie rachunków, wyliczanie diet dla pracowników.

}

Czas pracy

System enova365 ułatwi Ci kontrolowanie czasu pracy zatrudnionych. W prosty sposób możesz planować, importować i ewidencjonować obecności wielu pracowników w jednym miejscu.

Pracownicy Koszty Projektów

Moduł kadry i płace enova365 usprawni również rozdzielanie wynagrodzenia pracowników i zagwarantuje dostęp do analitycznych informacji o kosztach poszczególnych projektów.

Program kadrowo- płacowy w dużych firmach

 

Sukces dużych przedsiębiorstw zależy od efektywnej organizacji i precyzyjnego określenia potrzeb. Firmy o zaawansowanej strukturze zazwyczaj mają wydzielony dział kadr i płac. Oprogramowanie kadrowo-płacowe enova365 usprawnia zarządzanie zasobami ludzkimi, ułatwiając planowanie rekrutacji, organizację harmonogramu działań oraz zarządzanie czasem pracy. W obliczu skomplikowanych wymagań prawnych i administracyjnych, związanych z dużą liczbą pracowników, automatyzacja rutynowych zadań pozwala na oszczędność czasu i redukcję kosztów.

Program kadry i płace w małych firmach

 

enova365 w zakresie kadry i płace jest również odpowiedni dla małych firm. Jeśli samodzielnie zajmujesz się zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozliczaniem wynagrodzeń i planowaniem pracy w swojej firmie, to program enova365 okaże się znacznym ułatwieniem. Automatyzacja procesów kadrowych i płacowych umożliwi Ci skupienie się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu, eliminując potrzebę angażowania dodatkowych pracowników do tych zadań.

Niezawodny program dla kadr i płac enova365 w chmurze

 

Możesz dostosować aktywne moduły w programie kadrowo-płacowym do specyficznych potrzeb Twojej firmy, decydując samodzielnie, z których funkcjonalności skorzystać. Jedną z opcji jest wybór systemu opartego na chmurze, co pozwala na obniżenie miesięcznych kosztów oraz zapewnia łatwy dostęp do kluczowych danych z każdego miejsca na świecie – wymagane jest tylko połączenie z internetem. Warto podkreślić, że przechowywanie danych w chmurze uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych metod zarządzania informacjami kadrowymi, zarówno bieżącymi, jak i archiwalnymi.

Elastyczny model zakupu i instalacji

Masz możliwość wyboru liczby stanowisk, formy licencjonowania oraz sposobu instalacji, co umożliwia indywidualne dopasowanie modułu do specyfiki Twojej firmy. Dzięki temu zyskujesz system elastyczny, dostosowany do potrzeb Twojego biznesu, z opcją rozbudowy o dodatkowe funkcje w dowolnym momencie.

 

 • abonament: opłata miesięczna | roczna
 • zakup na własność
 • SaaS | IaaS | Archiwizator Azure
 • wersja przeglądarkowa | desktopowa (okienkowa) | aplikacja mobilna Android, iOS

Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z ekspertami enova365, którzy odpowiedzą na pytania

Poznaj koszt

Wdrożenia systemu enova365 w Twojej firmie

👋 Już teraz dowiedz się więcej o innych modułach, które usprawnią działanie Twojej firmy 👋

 

Chcesz rozwijać biznes?

Zostaw numer, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy Ci pomóc.