74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

Program do zarządzania nieruchomościami

 

 

Usprawnij wszystkie procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do przedsiębiorstwa.

n

Informacje

Komplet informacji o nieruchomościach

+

Zarządzanie

Zarządzanie pomiarami, kontrolami, remontami

Rozliczenia

Rozliczenia najmu w trzech krokach

Integracje

Integracja z pozostałymi modułami enova365

Co to jest program do zarządzania nieruchomościami?

Enova365 oferuje wszechstronny zestaw narzędzi w ramach modułu “Nieruchomości”, który umożliwia efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi oraz mieszkalnymi. Dzięki temu, możliwe jest znaczące obniżenie czasu i kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem nimi. Moduł ten dostarcza również kluczowych informacji dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych, co przekłada się na bardziej przemyślane i efektywne zarządzanie.

Program do zarządzania nieruchomościami enova365 zawiera intuicyjne rozwiązania, które pozwalają:

Zarządzać
Obsługiwać
Zintegrować
Wywiązać

Enova365 oferuje wszechstronny zestaw narzędzi w ramach modułu “Nieruchomości”, który umożliwia efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi oraz mieszkalnymi. Dzięki temu, możliwe jest znaczące obniżenie czasu i kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem nimi. Moduł ten dostarcza również kluczowych informacji dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych, co przekłada się na bardziej przemyślane i efektywne zarządzanie.

Zarządzanie

Obsługiwać wszystkie procesy biznesowe realizowane w obszarze nieruchomości – od umów z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty

Obsługa

Zintegrować zarządzanie nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, fakturowanie czy inwentarz.

Integracja

Wywiązać się z obowiązku przechowywania dokumentacji, tj. badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia itp.

Z

Wywiązywanie

Jak zarządzać nieruchomościami?

 

Za pomocą kilku prostych kliknięć w systemie enova365, użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do kompleksowych informacji na temat każdej zarządzanej nieruchomości. To obejmuje pełen zestaw dokumentów oraz szczegółowe dane o wszystkich związanych z nimi wydarzeniach – zarówno tych planowanych, jak i obecnie realizowanych, a także tych już zakończonych.

Podejmuj optymalne decyzje zarządcze

 

Program do zarządzania nieruchomościami enova365, który powstał dzięki współpracy ekspertów z firmy z przedsiębiorstwami z branży nieruchomości, oferuje intuicyjny dostęp do bieżących informacji na temat budynków i lokali, a także związanych z nimi procedur i kosztów.

Centralizacja wszystkich istotnych danych w jednym miejscu umożliwia każdemu członkowi Twojego zespołu, od zarządcy nieruchomości po dyrektora finansowego grupy kapitałowej, podejmowanie decyzji opartych na solidnych i dokładnych informacjach, dokładnie dostosowanych do ich potrzeb.

Zautomatyzuj czynności

 

Wybór programu do zarządzania nieruchomościami, który jest precyzyjnie dostosowany do Twoich potrzeb, może znacznie odciążyć Cię od rutynowych zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Integracja zarządzania nieruchomościami z innymi działami firmy, jak fakturowanie czy środki trwałe w enova365, oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów. Program szybko dostosowuje się do zmian prawnych, co jest cenione przez księgowość. Moduł “Nieruchomości” w enova365 to wybór, który doceni zespół księgowy.

Działaj zgodnie z przepisami

 

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje nie tylko bieżące działania, ale i obowiązkowe badania techniczne, przeglądy, kontrole, ubezpieczenia oraz archiwizację dokumentacji, regulowane przez prawo. Aby ułatwić ten proces, warto przechowywać dokumenty centralnie i korzystać z funkcji programu automatycznie przypominającej o ważnych terminach.

Redukuj koszty

 

Moduł “Nieruchomości” w enova365 umożliwia kompleksową obsługę wszystkich aspektów zarządzania nieruchomościami, automatyzując procesy i redukując nakład pracy. Efektywne zarządzanie licznikami obniża koszty eksploatacyjne, co w połączeniu z oszczędnościami i optymalizacją pracy, zwiększa korzyści z wdrożenia tego rozwiązania.

Jak działa program do zarządzania nieruchomościami?

 

W enova365 obszar “Nieruchomości” składa się z 2 kategorii: ewidencja obiektów nieruchomości oraz zarządzenie zdarzeniami.

System enova365 umożliwia rejestrację obiektów nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), prawo wieczystego użytkowania gruntów, konstrukcje, instalacje, kondygnacje.  Dodatkowo katalog typów obiektów jest otwarty w systemie.

Każdy typ obiektu ma przypisane swoje odrębne właściwości, specyficzne dla danego typu. Obiekty nieruchomości mogą być powiązane z odpowiadającymi im kartotekami majątku trwałego (własnego lub obcego) oraz ich grupowanie.

Dla zarejestrowanego w systemie obiektu nieruchomości istnieje możliwość podłączania różnego rodzaju plików (o różnym rozszerzeniu oraz różnej wielkości).

Zarejestrowane obiekty nieruchomości mogą być wzajemnie powiązane relacjami pionowymi lub poziomymi. Obiekty nieruchomości oraz ich powiązania tworzą strukturę obiektów nieruchomości, która jest prezentowana w systemie w formie drzewa. W systemie istnieje możliwość zmiany struktury obiektów oraz jej zapisywanie w czasie, co pozwala na odwzorowanie struktury obiektów na dany dzień.

Zarządzanie zdarzeniami

 

W kategorii Zarządzania zdarzeniami są wydzielone mniejsze elementy (listy) z których poziomu będzie możliwe wykonanie operacji związanych z:

 • Obsługą zdarzeń terminowych (np. badań technicznych, przeglądów, atestów, ubezpieczeń, konserwacji, kontroli)
 • Obsługę liczników mediów
 • Obsługa zdarzeń planowanych (np. remonty) i incydentalnych (np. awarie)
 • Obsługa polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych
 • Obsługa najmu

Do każdego zdarzenia zarejestrowanego w systemie istnieje możliwość dodania dokumentu w formie załącznika. Istnieje również możliwość definiowania zdarzeń własnego typu.

Z poziomu dowolnego obszaru w module “Nieruchomości” istnieje możliwość tworzenia raportów, na podstawie zarejestrowanych danych. Raporty mogą być generowane w formie plików excel.

Do każdego typu zdarzenia jest możliwość wygenerowania powiadomienia (np. powiadomienie o zbliżającym się terminie odczytu, przeglądu). System podczas zamykania zdarzenia będzie miał możliwość planowania kolejnego zdarzenia o wyznaczonym terminie. Powiadomienie może być w formie komunikatu systemowego lub wiadomości email. System enova365 pozwala na wyświetlenie i zarządzanie zdarzeniami (dodawanie, edycja, usuwanie, zmiana terminów) w formie kalendarza.

Co robi program do zarządzania nieruchomościami?

 

1. Archiwizuje dokumenty 

Przechowywanie danych o posiadanych nieruchomościach to jeden z obowiązków właścicieli nieruchomości rozumianych, jako „zarządzanie nieruchomościami”. Program do zarządzania nieruchomościami enova365 przechowuje wszystkie dane dotyczące nieruchomości w jednej, wspólnej bazie danych.

Jakie dane i dokumenty muszą przechowywać właściciele nieruchomości?

 

 • Informacje o gruntach – ich statusie prawnym i związanych z nimi podatkach
 • Listę budynków i posiadanych w nich lokali biurowych, usługowych czy mieszkalnych
 • Cechy i parametry nieruchomości
 • Dokumentacja związana z kontrolami technicznymi, pozwoleniami, posiadanymi licznikami itp.
 • Umowy na wykonanie prac zleconych w związku z remontami, awariami
 • Umowy najmu
 • Faktury i inne dokumenty związane z rozliczeniami

2. Agreguje dane i zapewnia w nie szybki wgląd

Szybkie uzyskanie zagregowanych informacji o nieruchomościach i związanych z nimi procesach bywa wyzwaniem. Szczególnie, jeżeli Twoja firma przechowuje dane w plikach, porozrzucanych po komputerach pracowników, kilku systemach informatycznych, albo licznych segregatorach. System do zarządzania nieruchomościami sprawia, że komplet informacji potrzebny do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nieruchomościami zawsze jest w zasięgu kilku kliknięć. enova365 to system ERP, który obejmuje wszystkie kluczowe obszary firmy, w tym ewidencję i zarządzanie nieruchomościami.

3. Usprawnia wszystkie procesy

Zarządzanie nieruchomościami może się odbywać do pewnego stopnia automatycznie, co pozwala oszczędzić czas i wyeliminować ewentualne błędy.

Dla kogo jest oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami?

 • Twoja firma udostępnia lokale biurowe lub usługowe do najmu i chce osiągać z tego tytułu możliwe wysoki zysk.
 • Chcesz szybko sprawdzać dostępność lokali, rezerwować terminy najmu, ustalać koszty i wysokość czynszu, rejestrować umowy i wystawiać faktury.
 • Twoje przedsiębiorstwo jest właścicielem biurowca, którego część przeznacza na własną działalność i chce optymalnie zarządzać posiadaną nieruchomością.
 • Jako instytucja publiczna masz kilka nieruchomości i chcesz mieć pewność, że dobrze nimi zarządzasz.
 • Jesteś deweloperem i chcesz usprawnić zarządzanie własnymi nieruchomościami.
 • Jako właściciel sieci sklepów, chcesz przechowywać w jednym miejscu dane dotyczące wszystkich posiadanych lokali.
 • Oprócz lokali biurowych posiadasz także i wynajmujesz kilka powierzchni reklamowych

Do czego można wykorzystać program do zarządzania nieruchomościami?

Zarządzanie bazą danych posiadanych nieruchomości

 • Ewidencjonuj różne typy obiektów, takich jak grunty, budowle, pomieszczenia, konstrukcje i instalacje. Zbuduj bazę danych zawierającą szczegółowe informacje o ich właściwościach i parametrach, które są charakterystyczne dla każdej kategorii tych elementów.
 • Przyporządkuj nieruchomości do odpowiednich kart majątkowych i organizuj je według własnego uznania. Zarejestrowane elementy, takie jak działki, budynki, czy pomieszczenia, mogą być połączone za pomocą relacji pionowych lub poziomowych. Takie połączenia, razem z obiektami nieruchomości, formują strukturę majątkową, która w systemie jest przedstawiana w postaci schematu drzewiastego.
 • Zmieniaj strukturę obiektów zawsze, kiedy to potrzebne oraz zapisuj ją w czasie, tak, by dobrze odwzorować strukturę obiektów na dany dzień.
 • Podłączaj do obiektów dowolne dokumenty – pliki o różnym rozszerzeniu oraz różnej wielkości.

Obsługa procesów biznesowych realizowanych w obszarze nieruchomości

Przyjrzyj się, zaplanuj i oceniaj planowane oraz przypadkowe wydarzenia dotyczące posiadanych przez Ciebie nieruchomości.

Ewidencjonuj i rozliczaj pomiary oraz zarządzaj najmem.

Zarządzaj zdarzeniami planowanymi

Zorganizuj przegląd systemów wentylacyjnych lub ich remont. Rejestruj dane o firmach oraz osobach odpowiedzialnych za świadczenie poszczególnych usług. Wprowadź do systemu dane kontaktowe osoby z Twojej firmy nadzorującej realizację usług. Kojarz wydarzenia z określonymi nieruchomościami lub projektami, nad którymi pracujesz.

l

Zaplanowanie remontu

Z

Wybór pomieszczeń

Zlecenie prac

o

Podłączenie dokumentów kosztowych

Informacja o zakończeniu

Planuj, ewidencjonuj i rozliczaj odczyty liczników

Organizuj regularne odczyty liczników dla wody, gazu i prądu, zapisując w systemie dane o odczytanych wartościach oraz różnicach między poszczególnymi pomiarami. Monitoruj oraz analizuj wszelkie niezgodności z przewidywanymi normami. Pomiary te dotyczą głównie liczników dostępnych w danym obiekcie, ale mogą również bezpośrednio odnosić się do samych nieruchomości.

Zarządzaj awariami i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami

Odbieraj aktualne dane o awariach i naprawach, czyli o nieoczekiwanych zdarzeniach, które miały miejsce lub są obecnie przeprowadzane w poszczególnych obiektach w konkretnym czasie. Weryfikuj, która osoba lub firma odpowiada za rozwiązanie danego nieprzewidzianego zdarzenia oraz jaki jest aktualny postęp w realizacji tego zadania.

Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nieruchomości

Rejestruj i archiwizuj polisy ubezpieczeniowe, które mogą być przyporządkowane do dowolnej nieruchomości w systemie. Dokumenty związane z tymi polisami, takie jak faktury, oferty czy dokumenty kasowe, również powinny być zapisywane i przechowywane w odpowiednich miejscach w systemie.

Przechowuj w systemie obowiązkową dokumentację techniczną oraz wszystkie umowy, faktury i rozliczenia powiązane z nieruchomościami.

Ewidencjonuj i rozliczaj najem

 • Sprawdzaj dostępność lokali lub innych obiektów, biorąc pod uwagę ich powierzchnię i wartość.
 • Rozliczaj najem przy pomocy stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni.
 • Wystawiaj faktury na podstawie istniejącego najmu dla poszczególnych obiektów w nim zawartych. Dokument handlowy, który zostanie wygenerowany będzie zawierał pozycje z usługami przypisanymi do poszczególnych obiektów. Można go podpiąć do dokumentów związanych z najmem konkretnego obiektu.

Integracja zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa

 • Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi umożliwia centralne gromadzenie danych dotyczących zarówno posiadanych terenów, jak i budynków, w tym przestrzeni biurowych, handlowych oraz mieszkalnych. Dzięki niemu można efektywnie zarządzać wszelkimi procesami biznesowymi związanymi z tymi nieruchomościami.
 • Zarządzanie nieruchomościami stanowi integralną część systemu enova365, eliminując potrzebę stosowania odrębnego oprogramowania do tego celu. enova365, będąc kompleksowym systemem ERP, wyposażono w specjalistyczny moduł „Nieruchomości”, który umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi aspektami posiadanych nieruchomości.
 • Nabycie modułu do zarządzania nieruchomościami zapewnia Ci dostęp do oprogramowania, które możesz w dowolnym momencie rozszerzyć o dodatkowe funkcje, takie jak księgowość, zarządzanie kadrami i płacami czy zarządzanie projektami. Ta elastyczność umożliwia dostosowanie systemu do rosnących potrzeb Twojej firmy.

Pytania i odpowiedzi

Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z ekspertami enova365, którzy odpowiedzą na pytania

Poznaj koszt

Wdrożenia systemu enova365 w Twojej firmie

👋 Już teraz dowiedz się więcej o innych modułach, które usprawnią działanie Twojej firmy 👋

 

Chcesz rozwijać biznes?

Zostaw numer, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy Ci pomóc.