74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

Program do zarządzania projektami w Twojej firmie

 

 

Skuteczne zarządzanie projektem – czas realizacji i budżet pod kontrolą

 

Precyzyjny

Aplikacja enova365 do zarządzania projektami umożliwia przyporządkowanie wydarzeń i dokumentów do projektów, co zapewnia pełną kontrolę nad finansami i zadaniami na każdym etapie realizacji, ułatwiając precyzyjne śledzenie postępów.

Mobilny

Dzięki aplikacji enova365 do zarządzania projektami możesz monitorować status projektu, edytować i aktualizować informacje z urządzeń mobilnych, co zapewnia ciągły dostęp do danych i umożliwia zarządzanie projektami z każdego miejsca.

Zintegrowany

Otrzymujesz elastyczność w konfiguracji projektów dzięki ich integracji z innymi modułami enova365. System zarządzania projektami umożliwia wykorzystanie danych z różnych dziedzin, takich jak kadry i płace czy obszar handlowy, co pozwala na kompleksowe zarządzanie projektami, uwzględniające szerokie spektrum aspektów biznesowych.

Inteligentny kontroling

Aplikacja enova365 do zarządzania zadaniami i projektami oferuje funkcjonalność automatycznego przypisywania kosztów i przychodów do konkretnych pozycji. Dzięki temu możesz efektywniej planować finanse i zabezpieczyć płynność finansową firmy, co jest szczególnie istotne w przypadku zarządzania kosztami na poziomie poszczególnych zleceń i zamówień.

Program do zarządzania projektami enova365 – poznaj jego możliwości

Zarządzanie projektem

 

enova365 oferuje wersję mobilną, która umożliwia zarządzanie projektami z każdego miejsca za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja pozwala na dodawanie nowych projektów oraz edycję istniejących, dając ci możliwość ciągłego nadzoru nad bieżącymi działaniami w twojej firmie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Program i aplikacja do zarządzania projektami enova365 zapewniają:

R

Program i aplikacja do zarządzania projektami oferują centralizowane miejsce do przeglądania wszystkich projektów, co zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji. Dzięki temu rozwiązaniu, możesz efektywnie monitorować postępy, zarządzać zasobami i podejmować informowane decyzje, mając pełny wgląd w status każdego projektu. To ułatwia koordynację działań i optymalizację procesów zarządzania projektami w Twojej firmie.

R

Zarządzanie budżetem inwestycji daje możliwość oceny prawdopodobieństwa realizacji budżetu na podstawie analizy pozycji już zrealizowanych oraz tych, które są jeszcze planowane. Umożliwia to dokładne planowanie budżetu nie tylko w wymiarze wartościowym, ale również w perspektywie ilościowo-wartościowej. Dzięki temu podejściu, możesz precyzyjnie określić potrzebne zasoby, przewidywać wydatki i oczekiwane przychody, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami projektu i zwiększenie szans na jego sukces.

R

Program i aplikacja do zarządzania projektami są nieocenionymi narzędziami, które wspierają w dokładnej ocenie planu biznesowego oraz przeprowadzaniu jego ewaluacji. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym i możliwościom raportowania, masz możliwość głębokiej analizy założeń biznesowych, oceny ryzyka, przewidywania wyników finansowych oraz monitorowania postępów realizacji projektu. To pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, dostosowanie strategii i optymalizację działań, co z kolei zwiększa szanse na osiągnięcie założonych celów biznesowych.

Kontrola budżetu projektu

 

Program do zarządzania projektami enova365 oferuje zintegrowane środowisko, w którym wszystkie dokumenty związane z projektem są łatwo dostępne w jednym miejscu. Ta centralizacja danych umożliwia nie tylko łatwe przypisywanie kosztów i przychodów z dokumentów do określonych projektów, ale również zapewnia szereg innych korzyści, w tym:

R

Program do zarządzania projektami ułatwia planowanie kosztów i przychodów, dając dostęp do dokumentów handlowych. To pozwala na szybką weryfikację zamówień według założeń projektu, co wspiera efektywne zarządzanie budżetem.

R

Program enova365 do planowania projektów oferuje funkcję opisów analitycznych, które ułatwiają przyporządkowanie szczegółów do poszczególnych pozycji w budżecie, zarówno planowanym, jak i aktualnie realizowanym. Kontrolowanie budżetu jest możliwe dzięki modułowi enova365, co znacząco usprawnia procesy księgowe, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie finansami projektu.

R

Oprogramowanie enova365 do zarządzania projektami oferuje zaawansowane funkcje wspierające proces budżetowania, zapewniając, że pozostaniesz w ramach ustalonego budżetu. Dzięki możliwości monitorowania kwot przypisanych do dokumentów na różnych etapach projektu, masz pewność, że każda wydana kwota jest świadomie kontrolowana i zgodna z planem finansowym.

R

Program do prowadzenia projektów umożliwia automatyczne przypisywanie dokumentów do konkretnego przedsięwzięcia za pomocą schematów podziału. Dzięki temu narzędziu, organizacja i zarządzanie dokumentacją projektową staje się znacznie efektywniejsze, co ułatwia monitorowanie postępów oraz zapewnia lepszą kontrolę nad realizacją projektu.

Przepływ dokumentów i procesów

 

Oprogramowanie enova365 do zarządzania projektami posiada integrację z modułem CRM, co otwiera dostęp do narzędzi wspierających budowanie, zarządzanie i pielęgnowanie relacji z klientami. Dzięki temu integracja ta umożliwia sprawne zarządzanie różnymi procesami w ramach licznych projektów. Co więcej, program do prowadzenia projektów oferuje szereg funkcji, takich jak:

R

Program enova365 do zarządzania projektami oferuje funkcję tworzenia i przeglądania listy kontrahentów, co ułatwia przypisywanie bieżących projektów do odpowiednich klientów. Dzięki tej możliwości, możesz bez problemu kojarzyć realizowane projekty z konkretnymi kampaniami marketingowymi lub sprzedażowymi, nawet jeśli dotyczą one różnych kontrahentów. To narzędzie znacząco usprawnia organizację pracy i pozwala na skuteczniejsze zarządzanie relacjami z klientami oraz lepsze dopasowanie działań do ich potrzeb i oczekiwań.

R

Oprogramowanie enova365 do zarządzania projektami zapewnia efektywne narzędzia do utrzymania porządku w zgromadzonych danych. Umożliwia ono udostępnianie dokumentów stworzonych w ramach projektu, co jest kluczowe dla wspierania różnorodnych procesów inwestycyjnych. Dzięki temu, z łatwością zarządzisz dokumentacją projektową, co pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie i koordynację wszystkich etapów inwestycji.

Raportowanie wyników

 

Program do prowadzenia projektów enova365 oferuje zaawansowaną funkcjonalność budżetowania, która umożliwia skuteczną kontrolę nad wydatkami. Dzięki temu, możesz bez trudu monitorować, jak wysoki poziom wynagrodzeń przypada na każdy z projektów.

R

Opis analityczny stanowi kluczowe narzędzie do organizacji danych pochodzących z dokumentów ewidencyjnych, handlowych oraz zrealizowanych transakcji. Poprzez stworzenie opisu analitycznego, masz możliwość automatycznego agregowania danych, co ułatwia ich przegląd i analizę. Dzięki temu procesowi, informacje są systematycznie uporządkowane, co znacząco przyspiesza dostęp do potrzebnych danych i ich interpretację, wspierając podejmowanie decyzji na podstawie kompleksowego i aktualnego zestawienia informacji.

R

Program do prowadzenia projektów enova365 umożliwia dokładne obliczenie rzeczywistego kosztu wynagrodzeń poprzez skorelowanie czasu pracy z konkretnymi projektami, takimi jak obiekty, budowy czy centra kosztów. Dzięki tej funkcji, możesz precyzyjnie przypisać koszty pracy do odpowiednich zadań i projektów, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie budżetem i lepsze zrozumienie struktury kosztów w Twojej firmie.

R

Program do zarządzania projektami umożliwia tworzenie zapisów księgowych oraz dekretację dokumentów księgowych, co ułatwia szybką weryfikację poprawności zaksięgowanych dokumentów. Ta funkcjonalność pozwala na efektywne zarządzanie finansami projektu, zapewniając, że wszystkie transakcje są prawidłowo rejestrowane i odzwierciedlają rzeczywisty stan finansowy projektów.

Dlaczego program do zarządzania projektami jest tak ważny?

 

Zarządzanie projektami to złożony proces, który obejmuje zarówno działania związane z planowaniem, jak i kontrolą działań. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie umiejscowienie środków, jakimi dysponuje firma. Dotyczy to nie tylko zasobów ludzkich, ale również finansowych czy wyposażenia. Czuwanie nad wszystkimi działaniami oraz poprawną realizacją założeń budżetowych wymaga dokładności. Pomoże Ci w tym program do zarządzania projektami enova365.

Projekty

 

Moduł Projekty to jeden z elementów systemu ERP, który odpowiada za zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Możliwość gromadzenia w jednym miejscu wszystkich niezbędnych danych i dokumentów ułatwi Ci skuteczną realizację projektów. Program do zarządzania projektami enova365 pomoże również stworzyć raporty, na podstawie których możesz nadzorować i rozliczać postępy.

Analizy i raporty

 

Moduł BI umożliwi Ci definiowanie własnych wskaźników i tworzenie raportów dotyczących realizowanego projektu. Program i aplikacja do zarządzania projektami będą pomocne nie tylko w pracy osób nadzorujących ich realizację, ale także pozostałych pracowników. Każdy z nich zyska dostęp do niezbędnych dokumentów, raportów i zestawień analitycznych.

Automatyzacja

 

Dostęp do modułu Workflow pozwoli Ci zautomatyzować procesy realizowane w firmie cyklicznie. W ten sposób zwiększysz efektywność swojego zespołu. Moduł CRM usprawni kontakt z Klientem i zapewni pracownikom dostęp do listy kontrahentów. Dzięki temu będą mogli na bieżąco sprawdzać postępy w ramach współpracy, odbierać korespondencję oraz nadzorować napływające zlecenia.

Praca zdalna

 

Jeżeli zdecydujesz się na zakup systemu w opcji multi, każdy z operatorów otrzyma program do planowania projektów enova365 dostosowany na dowolne urządzenie. To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w przypadku osób pracujących zdalnie. Dzięki temu zapewnisz odpowiednią komunikację w zespole i zwiększysz efektywność pracy swoich pracowników. enova365 jako program do zarządzania zadaniami oraz projektami ułatwia również prowadzenie ewidencji czasu pracy. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza gdy pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki zdalnie.

enova365 program do zarządzania projektami – funkcje polecane dla Ciebie

w

CRM

Program do prowadzenia projektów udostępnia kompleksowe narzędzie do ewidencji kontaktów z Klientem.

Projekty

Moduł projekty enova365 umożliwi Ci skuteczne planowanie i zarządzanie realizacją projektu.

i

Opis analityczny

System do zarządzania projektami enova365 umożliwia aktywowanie opisu kontrolingowego na dokumentach znajdujących się w systemie.

}

Czas pracy

enova365 to również program do zarządzania zadaniami pracowników, który zapewnia obsługę wielu zatrudnionych jednocześnie. Jest to możliwe dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i ewidencji normy oraz czasu pracy.

Pracownicy koszty projektów

System do zarządzania projektami enova365 umożliwia precyzyjne rozdzielnie wynagrodzenia pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń.

Workflow

Program do zarządzania zadaniami pracowników enova365 udostępnia również moduł Workflow. Dzięki temu możesz zautomatyzować procesy i usprawnić przepływ pracy wszystkich operatorów.

Business Intelligence

Moduł BI enova365 umożliwia zgromadzenie wskaźników i raportów w wybranym miejscu oprogramowania. Dzięki temu informacje dotyczące aktualnie prowadzonych projektów  będziesz miał zawsze pod ręką.

Kto skorzysta z zalet enova365?

 

System enova365 ułatwi określenie ról poszczególnych osób w projekcie i kontrolę nad realizacją strategii. Pozwoli na zarządzanie informacjami i obiegiem dokumentów. 

Dyrektor finansowy
Project manager
Handlowiec

System do zarządzania projektami enova365 umożliwi Ci stałą kontrolę nad budżetem inwestycji oraz strategicznymi projektami. Pozwoli planować przepływ pieniędzy i prognozować wydatki.

enova365 jako oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwia dostęp do szerszej wiedzy. Obejmuje dane z modułu CRM i poziom realizacji projektu. Dzięki temu program do zarządzania zadaniami znacznie ułatwia współpracę z zespołem projektowym.

Program do prowadzenia projektów ułatwia pracę w firmie. Dostarcza automatycznie utworzone raporty i zestawienia analityczne. Dzięki temu możesz zaoszczędzić cenny czas.

Program do zarządzania projektami w średnich i dużych firmach

Program do zarządzania projektami enova365 sprawdzi się w każdej firmie.

 

  • Dzięki swojej elastycznej konstrukcji, ten program można łatwo dostosować do specyficznych potrzeb Twojego biznesu. Wybierając to rozwiązanie, zyskasz również korzyści płynące z integracji z modułem CRM enova365, co umożliwi Ci precyzyjne przyporządkowanie projektów i związanych z nimi dokumentów do określonych kontrahentów, zapewniając lepszą kontrolę nad procesami wewnątrz firmy.
  • Średnie i duże przedsiębiorstwa, które równocześnie prowadzą wiele projektów, wymagają zaangażowania różnych działów. Program ten ułatwia zarządzanie kosztami pracowniczymi związanymi z poszczególnymi projektami, poprawiając efektywność pracy.
  • Oferuje także funkcję automatycznego przypisywania kosztów na podstawie opisów kontrolingowych dokumentów, co znacznie usprawnia pracę zespołu, obieg dokumentów, kontrolę budżetu oraz działania działu księgowości.

Aplikacja do zarządzania projektami działająca w chmurze

 

enova365 zapewnia swoim użytkownikom elastyczność w zakresie zakupu oprogramowania, umożliwiając dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb. Jedną z opcji jest abonament, który pozwala na wynajem wybranych modułów i korzystanie z programu w chmurze. Ta forma użytkowania znacząco redukuje koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę IT. Dzięki enova365 możesz optymalizować zarządzanie projektami, co przekłada się na wzrost wydajności operacyjnej firmy.

Inwestycja w zarządzanie projektami przynosi wiele korzyści, a oprogramowanie enova365 w chmurze zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich kluczowych informacji, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Decydując się na zakup platynowego pakietu, zyskujesz oprogramowanie do zarządzania projektami dostępne w języku polskim z opcją zmiany na angielski, co sprawia, że jest to rozwiązanie uniwersalne, doskonale odpowiadające na potrzeby firm z międzynarodowym zespołem. Dostępność w obu językach czyni enova365 szczególnie atrakcyjnym dla przedsiębiorstw zatrudniających zarówno Polaków, jak i pracowników z innych krajów, ułatwiając komunikację i współpracę.

Aplikacja mobilna

Warto zwrócić uwagę na to, że program do zarządzania zadaniami w chmurze to nie jedyne rozwiązanie, które umożliwia zdalną obsługę i kontrolę realizowanych projektów.

Jego doskonałym uzupełnieniem może być również aplikacja do zarządzania projektami na urządzenia mobilne. Dzięki niej otrzymasz dostęp do takich samych modułów, jakie wykupiłeś w wersji na komputery. Zyskasz interfejs dopasowany do potrzeb użytkowników smartfonów i tabletów. Jeżeli Twoi pracownicy zainstalują na swoich urządzeniach program, zarządzanie projektami i zadaniami stanie się prostsze. Każdy użytkownik może aktywować powiadomienia push, które poinformują go o przydzielonych obowiązkach. 

Dostosuj program do zarządzania projektami do swojego biznesu!

Program i aplikacja enova365 do zarządzania projektami oferują możliwość skonfigurowania własnego zestawu modułów, idealnie dopasowanych do specyfiki i potrzeb Twojej organizacji. Oznacza to, że masz do dyspozycji system, który jest w pełni elastyczny i dostosowany do charakteru prowadzonej działalności. Istnieje także opcja w dowolnym momencie rozszerzenia istniejącej instalacji o nowe moduły, co pozwala na dynamiczne dostosowywanie oprogramowania do zmieniających się wymagań i rozwijających się procesów w firmie, dodając i modyfikując funkcjonalności zgodnie z potrzebami.

Budżetowanie i zarządzanie projektami – program enova365

Program do planowania projektów enova365 zapewnia efektywne narzędzia do budżetowania przyszłych przedsięwzięć oraz zarządzania finansami bieżących projektów. Integracja z funkcjami CRM pozwala na łatwe tworzenie budżetów dla nowych klientów lub zaplanowanych działań, umożliwiając precyzyjne rozdzielanie przewidywanych kosztów i przychodów. Dodatkowo, program oferuje funkcję przypisywania kosztów bezpośrednio z zarejestrowanych w systemie dokumentów do konkretnych projektów, co znacząco ułatwia monitorowanie wydatków i optymalizację zarządzania finansowego projektami.

Program do zarządzania projektami ułatwi Ci również kontrolę nad kolejnymi etapami realizacji. Jest to możliwe dzięki przyporządkowaniu dokumentów do kontrahentów i projektów.

W każdej firmie wyznacza się określone cele biznesowe. Gdy wiele projektów ma na celu realizację tego samego zadania, istnieje możliwość utworzenia dedykowanej kampanii i zarządzania nią za pomocą danych dostępnych w module Projekty. Ponadto, warto podkreślić, że budżet można planować na różne sposoby: w ujęciu czysto wartościowym, ilościowo-wartościowym, lub korzystając z podejścia mieszanego, co pozwala na elastyczne dostosowanie planowania finansowego do specyfiki danej kampanii czy projektu.

Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z ekspertami enova365, którzy odpowiedzą na pytania

Poznaj koszt

Wdrożenia systemu enova365 w Twojej firmie

👋 Już teraz dowiedz się więcej o innych modułach, które usprawnią działanie Twojej firmy 👋

 

Chcesz rozwijać biznes?

Zostaw numer, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy Ci pomóc.