74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

System workflow - elektroniczny obieg dokumentów i sprawne procesy

 

 

System do zadań specjalnych – z Workflow procesy będą przebiegać płynnie

 

Przejrzysty system Workflow

Workflow w enova365, zaprojektowany dla łatwej obsługi przez wszystkich użytkowników, ułatwia współpracę i komunikację w organizacji, czyniąc zarządzanie procesami i wymianę informacji efektywniejszą.

Z

Intuicyjny system Workflow

Użytkownicy Workflow otrzymują powiadomienia i wskazówki ułatwiające nawigację w pracy. Dostępna Lista zadań operatora z intuicyjną nawigacją pozwala na przeglądanie, realizowanie i oznaczanie zadań jako zakończone, co wspiera płynność zarządzania i efektywność w wykonywaniu zadań.

Automatyczny

Workflow w enova365 umożliwia automatyzację regularnych zadań, oszczędzając czas dzięki samodzielnemu wykonaniu przez system. Dzięki przypomnieniom o zaplanowanych startach procesów według harmonogramu, system wspiera płynną pracę i organizację w firmie.

Mobilny

Moduł Workflow w enova365, działający na urządzeniach mobilnych, pozwala na zarządzanie procesami biznesowymi z każdego miejsca. Zapewnia to elastyczność i ciągłość w zarządzaniu, umożliwiając szybką reakcję na potrzeby firmy i dostosowanie procesów, niezależnie od lokalizacji.

Poznaj możliwości Workflow – oprogramowania pomocnego w organizacji pracy firmy

Workflow – oprogramowanie enova365

 

System enova365 wyróżnia się integracją modułu Workflow z całą aplikacją, co umożliwia rozszerzone zarządzanie procesami w całym oprogramowaniu, ułatwiając organizację i automatyzację pracy. Dzięki możliwości wykonywania działań związanych z innymi modułami bezpośrednio z panelu Workflow, system zyskuje na funkcjonalności, ułatwia zarządzanie i przyczynia się do oszczędności czasu oraz zwiększenia efektywności pracy przez lepsze wykorzystanie zasobów firmy.

R

Workflow usprawnia organizację pracy w firmie przez automatyczne powiadomienia, w tym e-mailowe, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do listy zadań z terminami ich realizacji. Dzięki temu, użytkownicy mają jasność co do swoich obowiązków i ich pilności. System również informuje o nowo przydzielonych zadaniach, co gwarantuje płynność pracy i pozwala na szybką adaptację do nowych wymagań czy zadań firmy.

R

Po wybraniu zadania z listy w systemie Workflow otworzy się formularz kreatora z serią kroków do wykonania, które po zakończeniu można oznaczyć jako ukończone. To rozwiązanie umożliwia śledzenie postępu realizacji procesu, dając jasność co do wykonanych i pozostałych działań. Zapewnia to efektywną organizację pracy i ułatwia zarządzanie postępem zadań.

R

Po zakończeniu pracy z kreatorem zadanie w systemie jest oznaczane jako zrealizowane, a proces automatycznie przechodzi do następnego etapu, gdy wszystkie warunki są spełnione. To umożliwia płynne przejście zadań przez różne fazy realizacji, co zapewnia efektywne zarządzanie procesami w organizacji. Workflow w enova365 ułatwia koordynację działań i monitorowanie postępów na każdym etapie.

R

Workflow umożliwia szczegółowe definiowanie warunków do spełnienia, aby zadanie zostało oznaczone jako zrealizowane, włączając działania jak wysyłka e-maili czy SMS-ów, przekazywanie zadań, czy zatwierdzanie dokumentów. Ta opcja umożliwia dokładne zaplanowanie i automatyzację procesów pracy, co zwiększa efektywność, płynność zadań i poprawia komunikację między zespołami.

R

Edytor Procesu w Workflow pozwala na uruchamianie i śledzenie procesów prosto z listy, dając użytkownikom kontrolę nad pracą od startu do zakończenia. To narzędzie ułatwia zarządzanie projektami i procesami, wspierając efektywne planowanie i realizację zadań.

Przepływ i ewidencja dokumentów

 

W ramach obszaru Workflow systemu enova365 znajduje się zaawansowany system zarządzania dokumentami (DMS – Document Management System), który oferuje kompleksowe narzędzia ewidencyjne. Dzięki tym narzędziom możesz zapewnić swojej firmie staranną organizację i systematyzację kluczowych informacji. Wszystkie dokumenty są gromadzone w jednym miejscu, co znacząco ułatwia i przyspiesza elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa.

System DMS w obszarze Workflow umożliwia nie tylko przechowywanie i systematyczne porządkowanie dokumentów, ale także ich archiwizację. Dodatkowo, oferuje funkcje wspomagające wprowadzanie dokumentów do systemu, co jeszcze bardziej usprawnia zarządzanie dokumentacją w firmie. Implementacja takiego rozwiązania przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, poprawy dostępu do dokumentów i informacji, a także optymalizacji procesów pracy związanych z dokumentacją.

Harmonogram zadań

 

Workflow w enova365 z programem do zarządzania harmonogramami znacząco podnosi efektywność pracy, umożliwiając uruchamianie procesów w ustalonym czasie. Dzięki możliwości konfiguracji narzędzia zgodnie z potrzebami firmy, enova365 automatycznie realizuje zaplanowane zadania według harmonogramu. To nie tylko ułatwia dyscyplinę w projektach, ale także poprawia organizację pracy, co wpływa na płynność i terminowość działań. 

R

Harmonogram Zadań w Workflow enova365 automatyzuje zarządzanie należnościami, monitorując faktury z przekroczonym terminem płatności i inicjując wysyłkę powiadomień e-mail do dłużników. Ten proces zwiększa efektywność odzyskiwania długów, przyspiesza działania w tej sferze, poprawia obieg informacji, minimalizuje ryzyko opóźnień w płatnościach i wpływa na lepszą płynność finansową firmy.

R

Funkcja Harmonogramu Zadań w enova365 umożliwia automatyczną aktualizację kursów walut z NBP w wybranym czasie każdego dnia. To zapewnia ciągłą synchronizację z bieżącymi kursami, co jest kluczowe dla firm działających w wielowalutowym środowisku. Automatyzacja eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając precyzję rozliczeń walutowych, co sprzyja lepszemu zarządzaniu finansami firmy.

R

Harmonogram Zadań w Workflow enova365 umożliwia ustawienie automatycznych przypomnień o zadaniach via SMS lub e-mail, co jest nieocenione przy ważnych czynnościach, np. akceptacji kosztów. Takie powiadomienia minimalizują ryzyko opóźnień wynikających z niezauważenia terminów, co sprzyja płynności procesów decyzyjnych i poprawia zarządzanie czasem oraz zasobami firmy.

R

Program do harmonogramów w Workflow enova365 automatyzuje generowanie specyfikacji projektu i faktur, które są wysyłane do klienta, co usprawnia fakturację i komunikację. Ta funkcja zapewnia profesjonalne przedstawienie pracy i kosztów. Harmonogram Zadań oferuje też inne funkcje wspierające zarządzanie projektami i automatyzację procesów, co ułatwia pracę, poprawia obieg dokumentów, efektywność zarządzania czasem pracy, organizację i zadowolenie klientów.

Edycja procesów i zastępstwa

 

System Workflow w enova365 zapewnia, że przydzielone zadania są kierowane do odpowiednich osób, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach urlopowych lub przy wysokiej rotacji pracowników. Mechanizm ten automatycznie oblicza zastępstwa, biorąc pod uwagę wnioski urlopowe oraz inne zgłoszone formy nieobecności. Dzięki temu procesowi, nawet w przypadku nieobecności kluczowych pracowników, zadania i projekty są kontynuowane bez zakłóceń, co zapewnia płynność pracy i pozwala na utrzymanie ciągłości operacyjnej firmy. Automatyczne zarządzanie zastępstwami znacznie ułatwia organizację pracy, minimalizuje ryzyko przestojów i zwiększa ogólną efektywność organizacyjną.

 

  • System Workflow automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy.
  • Workflow umożliwi Ci śledzenie kolejnych kroków przetwarzania dokumentów – na każdym etapie procesu.
  • Mobilna wersja systemu Workflow umożliwi Ci kontrolę organizacji pracy firmy niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujesz. Działania można monitorować przez Internet. Dzięki temu zawsze wiesz, czy udało się znaleźć zastępstwo i czy proces pracy nie został wstrzymany. 

Pytania i odpowiedzi

Elektroniczny obieg dokumentów – poznaj zalety tego rozwiązania

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród nich można wymienić przede wszystkim lepszą organizację pracy. Elektroniczny system obiegu dokumentów enova365 wykona za Ciebie obowiązki związane z porządkowaniem i archiwizowaniem danych. Dodatkowo zyskasz kontrolę nad tym, kto i do jakich informacji otrzymuje dostęp. System DMS w obszarze Workflow enova365 pomoże Ci zoptymalizować czas wykonywania rutynowych czynności, a także zautomatyzować cykliczne zadania.

Automatyzacja dotyczy takich działań, jak wysyłanie ponagleń do dłużników, przypominanie o nadchodzącym lub niewykonanym zadaniu, powiadamianie o nowym zadaniu czy kontrola urlopów wypoczynkowych pracowników. Ty możesz się zająć tym, co najistotniejsze dla Twojego biznesu – enova365 zajmie się wykonaniem cyklicznych zadań! Takie rozwiązanie może również odciążyć pracowników. W ten sposób będą mogli skupić się na ważniejszych obowiązkach wymagających manualnej ingerencji.

Co jeszcze może Ci zagwarantować elektroniczny obieg dokumentów? Program enova365 z modułem DMS przyspieszy Twoją pracę. Co to oznacza? System Workflow enova365 zapewni sprawną wymianę informacji między pracownikami Twojej firmy i kontrahentami. Ponadto możesz przeglądać potrzebne dokumenty zdalnie – nawet podczas nieobecności w firmie.  Jako administrator sprawdzisz również listę zadań swoich pracowników i zweryfikować, na jakim etapie znajdują się konkretne procesy.

Funkcje enova365 polecane dla Ciebie

Workflow

W module Workflow oprogramowanie enova365 zapewnia automatyzację procesów i prostych czynności. Dzięki temu możesz stworzyć automatyczne procesy w swojej firmie.

n

DMS

System zarządzania dokumentami umożliwi Ci szybki wgląd do dokumentów i spraw. Usprawni również wymianę informacji pomiędzy działami w Twojej firmie.

U

Podgląd

Moduł  umożliwi Ci również kontrolę wyników pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych.

Business Intelligence

Wiedza o stanie realizacji zadań i procesów bezpośrednio w systemie ERP enova365.

Harmonogram Zadań

Akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie, co ułatwi elektroniczne zarządzanie dokumentacją.

Workflow w pulpitach

W obszarze Workflow program enova365 umożliwia automatyzację procesów w pulpitach pracowników i kierowników.

e-mail

Automatyczne powiadomienia w formie wiadomości e-mail o postępie pracy wysyłane po konkretnych zdarzeniach.

enova365 jako system elektronicznego obiegu dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród nich można wymienić przede wszystkim lepszą organizację pracy. Elektroniczny system obiegu dokumentów enova365 wykona za Ciebie obowiązki związane z porządkowaniem i archiwizowaniem danych. Dodatkowo zyskasz kontrolę nad tym, kto i do jakich informacji otrzymuje dostęp. System DMS w obszarze Workflow enova365 pomoże Ci zoptymalizować czas wykonywania rutynowych czynności, a także zautomatyzować cykliczne zadania.

Automatyzacja dotyczy takich działań, jak wysyłanie ponagleń do dłużników, przypominanie o nadchodzącym lub niewykonanym zadaniu, powiadamianie o nowym zadaniu czy kontrola urlopów wypoczynkowych pracowników. Ty możesz się zająć tym, co najistotniejsze dla Twojego biznesu – enova365 zajmie się wykonaniem cyklicznych zadań! Takie rozwiązanie może również odciążyć pracowników. W ten sposób będą mogli skupić się na ważniejszych obowiązkach wymagających manualnej ingerencji.

Kto skorzysta z zalet enova365?

Dyrektor finansowy
Specjalista ds. HR
Asystent biura

System Workflow w enova365 oferuje błyskawiczny wgląd do wybranych dokumentów. Dotyczy to między innymi wniosków inwestycyjnych czy dokumentów finansowych i kosztowych. Dzięki temu zoptymalizujesz procesy biznesowe w swojej firmie.

Workflow program enova365 spaja ze sobą dane z obszarów kadrowych i automatyzuje obieg dokumentów, na przykład CV czy zaświadczeń. Informacje są pobierane z formularza, poczty elektronicznej czy też systemu CRM.

System enova365 jako system zarządzania dokumentami pomoże Ci uporządkować obieg dokumentów, które trafiają do biura. Asystent ma kontrolę nad ich przepływem i decyduje o tym, kto powinien je otrzymać.

Dostosuj system Workflow do swojego biznesu

W systemie enova365 masz wolność wyboru modułów, z których chcesz korzystać, co pozwala na dokładne dopasowanie funkcjonalności do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Daje to przewagę elastyczności, tworząc system w pełni zharmonizowany z charakterem i wymaganiami prowadzonej działalności. Ponadto, enova365 oferuje możliwość łatwego rozszerzania swojej struktury o nowe funkcjonalności w dowolnym momencie, co umożliwia dynamiczne dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb i rozwijającej się firmy.

Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z ekspertami enova365, którzy odpowiedzą na pytania

Poznaj koszt

Wdrożenia systemu enova365 w Twojej firmie

👋 Już teraz dowiedz się więcej o innych modułach, które usprawnią działanie Twojej firmy 👋

 

Chcesz rozwijać biznes?

Zostaw numer, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy Ci pomóc.