74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

Już od września 2019 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy, która nakłada obowiązek wykorzystania przez przedsiębiorców mechanizmu split payment czyli podzielonej płatności. Obowiązkiem tym nie będą jednak dotknięci wszyscy przedsiębiorcy i wszystkie transakcje. Mimo to niestosowanie się do nowych przepisów może przynieść poważne konsekwencje i sankcje.

Główne zmiany: split payment

Przyjrzyjmy się teraz szeregowi zmian, jakie wprowadza nowelizacja.

  1. Obowiązkowy split payment będzie musiał być zastosowany do transakcji wyższych niż 15 tys. złotych. W innych wypadkach nie będzie obowiązkowy
  2. Zniesiony zostanie mechanizm odwróconego obciążenia VAT. Split payment obejmie towary i usługi wymienione w załącznikach: 11,13 i 14 ustawy o VAT
  3. Oprócz załączników 11,13 i 14 dodano załącznik 15, który rozszerza listę towarów i usług, do których obligatoryjnie będzie trzeba stosować split payment. Są to takie towary jak: akcesoria i części pojazdów, węgiel i pochodne produkty, maszyny
  4. Obowiązkiem stanie się również odpowiednie oznaczanie faktur przez sprzedawcę. Adnotacja w tym przypadku, kótra będzie musiała znaleźć się na fakturze to “Mechanizm podzielonej płatności”. Niespełnienie wymogów skutkować będzie karą w postaci 100% wartości VAT-u na fakturze.
  5. Niestosowanie się do MPP (Mechanizm podzielonej płatności) będzie groziło sankcjami. Oprócz sankcji wymienionych w punkcie 4, przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakupu – a konkretniej nie zaliczy kwoty wykraczającej poza limit 15 000 zł.

Obowiązkiem split payment będą objęte również zagraniczne firmy, które nie posiadają siedziby w Polsce. Wymusi to na zagranicznych przedsiębiorstwach posiadanie rachunku w tym rachunku VAT.

Zadaniem nowelizacji jest dalsze uszczelnianie systemu oraz domykanie luki w podatku VAT.