74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

SYSTEM ZDALNEJ POMOCY

Usługa umożliwia skuteczną, bardzo szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Wysoka jakość usług, którą zapewniają wysokokwalifikowani wdrożeniowcy CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. – Złotego Autoryzowanego Partnera SAGE

 • Użytkownik cały czas może obserwować działania wdrożeniowca
 • Wykorzystanie sprawdzonej aplikacji zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, połączenie jest szyfrowane
 • Oszczędność czasu i kosztów, poprzez zdalne wdrożenie Użytkownicy nie ponoszą kosztów dojazdu
 • Niewielkie koszty usługi rekompensują czas poniesiony na samodzielne poszukiwanie rozwiązań

Na czym polega usługa:

 • W ramach usługi Użytkownik upoważnia wdrożeniowca CI-COMPUTER Instal Sp. z o.o. do dostępu do programów zainstalowanych na swoim komputerze. Dzięki temu na ekranie konsultanta pojawia się widok ekranu Użytkownika
 • Wdrożeniowiec wykonuje czynności serwisowe, prezentuje wybrane funkcjonalności, czy sposoby rozwiązania problemów
 • Użytkownik widzi wszystkie czynności konsultanta na swoim ekranie, może robić notatki czy zadawać telefonicznie  pytania

Niezbędne do uruchomienia usługi:

 • Konieczność posiadania łącza internetowego o przepustowości min. 256 kb/s
 • Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę
 • Pobranie i instalacja udostępnionego programu zdalnej pomocy
 • Opłata naliczana jest za każde 30 minut konsultacji.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie faktury VAT zgodnie z terrminem określonym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z godzinami wykonania wskazanymi na zleceniu, na podstawie cennika detalicznego Usługodawcy.

Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dokonanych przez niego czynności ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.

W przypadku konieczności przyjazdu serwisanta Usługodawcy do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Usługodawcę czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Usługodawcy poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem detalicznym Usługodawcy.