74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

PPK to prywatny i co najważniejsze dobrowolny system oszczędzania, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakłada na firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę utworzenie PPK dla pracowników.

PPK a pracodawcy

Nie ma wątpliwości, że wdrożenie PPK w przedsiębiorstwach spowoduje wzrost kosztów zarówno związanych z obsługą jak i kosztu pracy. Założeniem jest, że składki zobowiązani będą płacić zarówno uczestnicy programu jak i pracodawcy. Wysokość składki wyniesie 2 procent wynagrodzenia brutto i będzie ją płacił pracownik. Dodatkowo pracodawca będzie wpłacał 1,5 procenta wynagrodzenia brutto pracownika do PPK.

Z jednej strony mamy wzrost kosztów pracy… ale idzie za tym również wzrost kosztów obsługi. Składa się na to nie tylko konieczność dostosowania do wymogów PPK programów księgowych oraz kadrowo-płacowych, ale przede wszystkim obsługa całego procesu w firmie tj. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, rejestru pracowników nie będących w programie oraz tych, którzy uczestniczą itd.

Sankcje

Nadzór nad prowadzeniem PPK w firmie ma sprawować PIP. Nie przestrzeganie terminów w kwestii zgłoszeń pracowników, nieterminowe zawarcie umowy z funduszem czy opóźnienia w płatności składek mogą spowodować nałożenie kar na przedsiębiorcę. Dobre zabezpieczenie się oraz przygotowanie do nadchodzących zmian pozwoli na uniknięcie problemów.

Terminy

Harmonogram przystąpienia do PPK – kryterium to ilość pracowników zatrudnianych przez pracodawcę:

  • 250+ osób – 1 lipca 2019
  • 50 – 249 osób – 1 stycznia 2020
  • 20 – 49 osób – 1 lipca 2020
  • pozostali – 1 stycznia 2021

Wyzwania i problemy

Zbliżające się zmiany z pewnością wywołają problemy. Poniżej zamieszczamy kilka potencjalnych wyzwań, z którymi mogą zmierzyć się nie tylko przedsiębiorcy ale także pracownicy:

  • Wzrost kosztów pracy może zahamować wzrost płac, ponieważ pracodawcy będą zobligowani na opłatę dodatkowych składek
  • Wzrost kosztów obsługi może odbić się negatywnie na wzroście płac pracowników, ponieważ koszt dostosowania oraz inne koszty operacyjne będą stanowiły dodatkowe obciążenie dla pracodawcy

Nie ma pewności jakie jeszcze problemy powstaną po wdrożeniu w życie programu. Nie mniej jednak edukacja pod kątem możliwości długoterminowego oszczędzania przez obywateli jest bardzo istotną kwestią, mającą na celu polepszeniu życia oraz świadomości Polaków w kwestiach finansowych.