74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

Przypisanie stawek VAT było do niedawana obligatoryjne dla stawki 23%. Dla tej stawki obowiązującą była litera “A”, natomiast pozostałe stawki można było dowolnie przypisać do reszty liter czyli od “B” do “G”. Od 1 lipca 2019 nie będzie już to możliwe z uwagi na nowe rozporządzenia Ministra Finansów.

Przypisanie stawek VAT

Nowe rozporządzenie dokładnie określa, która stawka ma być przypisana do której litery:

  • Literze „A” jest przypisana stawka 22% lub 23%
  • Literze „B” jest przypisana stawka 7% lub 8%
  • Literze „C” jest przypisana stawka 5%
  • Literze „D” jest przypisana stawka 0%
  • Literze „E” jest przypisana stawka zwolniona
  • Literom „F” i „G” są przypisywane pozostałe stawki, w tym zero techniczne (np. VAT marża)

Co istotnie zmiana ta nie wpływa na oprogramowanie księgowe Sage a jedynie konieczne jest przeprogramowanie urządzeń fiskalnych

Uwaga

Drukarki fiskalne mają wbudowane limity ilości zmian stawek VAT dla jednego asortymentu. Jeśli ten limit dla danego towaru lub usługi zostanie przekroczony, drukarka blokuje fiskalizację kolejnych paragonów z tą pozycją. Przeprogramowanie stawek VAT drukarka fiskalna również rozpoznaje jako zmianę stawki VAT. Jeśli zatem jakiś asortyment miał już w przeszłości zmienianą stawkę VAT, to po przeprogramowaniu drukarki jego fiskalizacja może zostać zablokowana.

Co zrobić w tym wypadku?

Rozwiązanie jest takie samo jak w innych przypadkach zmiany stawki VAT. Należy zmienić nazwę fiskalną towaru lub usługi. Zwykle w przypadku konieczności częstej zmiany stawki VAT dla danego asortymentu zalecamy, aby w nazwie fiskalnej dodać makro #s – nazwa stawki VAT. Można również nazwie fiskalnej dodać kropkę.