74 666 21 00 kontakt@cicomputer.pl

SLIM VAT 3 wprowadza szereg innych zmian dotyczących obecnych przepisów ustawy o VAT. Wśród nich są:

  • Podniesienie progów kwotowych dla zaokrąglenia wskaźnika proporcji do 100% (z 500 do 10 000 zł).
  • Możliwość rezygnacji z konieczności wystawienia korekty, jeśli różnica między proporcją nie przekracza 2 pp.
  • Rozszerzenie zwolnienia z VAT-u dla przedsiębiorców świadczących usługi zarządzania funduszami.
  • Powołanie jednego organu do wydawania wiążących informacji: WIA, WIP, WIT oraz WIS.
  • Przyśpieszenie, 15-dniowego terminu zwrotu VAT (dotyczyć będzie przedsiębiorców będących podatnikami bezgotówkowymi).
  • Zniesienie obowiązku drukowania raportów fiskalnych. Teraz każdy podatnik, który posiada kasę fiskalną, jest zobowiązany do cyklicznego wykonywania wydruków z urządzenia. Po wejściu w życie zmian, pod warunkiem zastosowania kasy online (również wirtualnej), obowiązek ten przestanie obowiązywać.

Nowe stawki podatku od najmu

Znacząca zmiana dotyczy przychodów z najmu. SLIM VAT 3 wprowadza nowe stawki podatku. Obecnie obowiązujące stawki wynoszą 8,5% dla przychodów do 100 tys. zł oraz 12,5% powyżej tego progu. Zgodnie z nową ustawą, dla małżonków kwota, która będzie opodatkowana stawką 8,5%, wyniesie 200 tys. zł niezależnie od tego, który z partnerów będzie rozliczał przychody z najmu.

Kursy walutowe dla faktury-korekty – więcej przejrzystości

Zapisy SLIM VAT 3 mają na celu zakończyć różne interpretacje dotyczące stosowania kursu przeliczeniowego dla korekty-faktury wystawionej w walucie obcej. Według nowych przepisów, podatnik będzie mógł stosować kurs waluty obowiązujący w chwili wystawienia faktury VAT, niezależnie od powodu korekty.

Zmiany w regulacjach WNT

Dzięki nowelizacji, przedsiębiorcy już nie będą musieli dokumentować faktury dotyczącej WNT w ciągu 3 miesięcy od chwili powstania obowiązków podatkowych, ale mimo to nadal będą mogli odliczyć naliczony podatek z tytułu przeprowadzonej transakcji. WNT to tzw. Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru. Ostatnie zmiany w regulacjach dotyczących WNT były wprowadzane przez SLIM VAT 2.

Planowane zmiany w SLIM VAT 3

Przypomnijmy, że zapisy SLIM VAT 3 miały wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 roku. Jednak ze względu na nieukończenie wszystkich niezbędnych formalności, ministerstwo zdecydowało o przesunięciu daty. Teraz, zaczynając od 1 lipca 2023 roku, podatnicy będą musieli zastosować się do nowych regulacji.

Uproszczenia w rozliczeniach VAT – co się zmieni?

Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet znacznych modyfikacji. Wiele z nich jest korzystnych dla podatników. Obejmują one podwyższenie limitów sprzedaży dla małych podatników, uproszczone zasady fakturowania i wprowadzenie e-paragonów – to tylko niektóre z wielu udogodnień, które można oczekiwać w najbliższym czasie.

Łagodniejsze sankcje VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-935/19) i koniecznością dostosowania przepisów związanych z sankcjonowaniem podatników VAT, projekt ustawy ma umożliwiać organom kontrolnym większą dowolność w ustalaniu wysokości sankcji, ale zawsze na korzyść podatnika. Wcześniej, niezależnie od charakteru wykroczenia czy nieumyślnego błędu przedsiębiorcy, automatycznie stosowano sankcje na poziomie 20%. SLIM VAT 3 ma to zmienić

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

 

Zapraszamy do kontaktu z nami! Jako Złoty Partner Symfonia, partner enova365 oraz SaldeoSMART przedstawimy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Państwa firmy.


Telefon: 74 666 21 00

E-mail: kontakt@cicomputer.pl

Adrian Buczek

Adrian Buczek

Dyrektor Handlowy